Horen
zien
advies

Inloggen
en / nl

Salarisadministratie

Heeft of neemt u medewerkers in dienst? Dan krijgt u te maken met cao’s, arbeidsrecht, sociale verzekeringen, salarisstroken, loonheffingen, pensioen en jaaropgaven. Maak het u gemakkelijk en laat ons het werk uit handen nemen. Wij kunnen de volledige salarisadministratie voor onze rekening nemen zodat u zo min mogelijk wordt gestoord bij uw dagelijkse werkzaamheden. We verzorgen de arbeidscontracten, salarissen en maken de salarisstroken en jaaropgaven. Ook de aanlevering naar bijvoorbeeld pensioeninstanties nemen wij voor onze rekening. Daarnaast bent u bij ons aan het juiste adres voor advisering op het gebied van personeel. Onze salarisadviseurs kunnen u van dienst zijn bij alle vragen die u heeft op het gebied van uw medewerkers.

Wilt u zelf de mutaties blijven doorvoeren en alleen door ons de controle en output laten verzorgen? Ook dat is mogelijk via ons Online salarissysteem.

Trefwoord:

Geen overgang van onderneming: re-integratieverplichtingen blijven bestaan

12-05-2021

Het Burgerlijk Wetboek definieert de overgang van onderneming als de overgang van een economische eenheid, die haar identiteit behoudt, ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of een splitsing. Het behoud van de identiteit is een wezenlijk aspect van de overgang van onderneming. Daarvan is sprake als de exploitatie in feite wordt voortgezet of na een korte periode van oponthoud wordt hervat. ... lees meer

Inhuur als zzp'er direct na ontslag op staande voet

12-05-2021

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van de werkgever niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren. Het ontslag op staande voet en de dringende reden daarvoor moet door de werkgever onverwijld aan de werknemer worden meegedeeld. Van een dringende reden is geen sprake in het geval van een werkgever ... lees meer

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden in verband met coronacrisis

12-05-2021

In verband met de coronapandemie trof een werkgever drie maatregelen inzake de arbeidsvoorwaarden van het personeel. De toegezegde loonsverhogingen werden uitgesteld, in het tweede halfjaar van 2020 vond geen opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen plaats en een deel van het stuwmeer aan oude vakantie-uren verviel. Enkele werknemers startten een procedure omdat zij meenden dat de werkgever deze ... lees meer

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

12-05-2021

De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie subsidietijdvakken, ieder met een looptijd van drie maanden. Gedurende het subsidietijdvak kan de werkgever een aanvraag indienen voor NOW voor dat tijdvak. Het aanvraagloket is per subsidietijdvak steeds ongeveer vier weken opengesteld. De openingstijd van het aanvraagloket voor het derde tijdvak van ... lees meer

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

06-05-2021

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen te verstrekken om hun vaste lasten te kunnen betalen en hun onderneming draaiende te houden. De omvang van de vaste lasten wordt bepaald aan de hand van een sectorafhankelijk percentage van de omzet. De TVL is vrijgesteld van belasting over de winst, maar telt wel mee als omzet voor de ... lees meer

Kamervragen NOW en uitkeren winst in buitenland

06-05-2021

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over bedrijven die NOW hebben ontvangen en in het buitenland winst uitkeren. Het primaire doel van de NOW is behoud van werkgelegenheid in Nederland. In de NOW 2 mogen aanvragers geen bonus en dividend uitkeren. Dat geldt ook voor dochtermaatschappijen van buitenlandse concerns. In de NOW 1 geldt het verbod niet voor aanvragen waarbij de ... lees meer