Horen
zien
advies

Inloggen
en / nl

Salarisadministratie

Heeft of neemt u medewerkers in dienst? Dan krijgt u te maken met cao’s, arbeidsrecht, sociale verzekeringen, salarisstroken, loonheffingen, pensioen en jaaropgaven. Maak het u gemakkelijk en laat ons het werk uit handen nemen. Wij kunnen de volledige salarisadministratie voor onze rekening nemen zodat u zo min mogelijk wordt gestoord bij uw dagelijkse werkzaamheden. We verzorgen de arbeidscontracten, salarissen en maken de salarisstroken en jaaropgaven. Ook de aanlevering naar bijvoorbeeld pensioeninstanties nemen wij voor onze rekening. Daarnaast bent u bij ons aan het juiste adres voor advisering op het gebied van personeel. Onze salarisadviseurs kunnen u van dienst zijn bij alle vragen die u heeft op het gebied van uw medewerkers.

Wilt u zelf de mutaties blijven doorvoeren en alleen door ons de controle en output laten verzorgen? Ook dat is mogelijk via ons Online salarissysteem.

Verbetering werkwijze Belastingplan

29-04-2021

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer suggesties gedaan voor een evenwichtiger verdeling van nieuwe wetgeving over het jaar. Nu ligt de nadruk op het najaar door de omvangrijke jaarlijkse pakketten Belastingplan.

Een van de suggesties is om in het voorjaar op hoofdlijnen over de lasten te besluiten. Bij een vroegere politieke besluitvorming wordt het mogelijk om meer structurele fiscale maatregelen op een eerder moment in het jaar bij het parlement in te dienen via een zelfstandig wetgevingstraject. Het uitbreiden van de jaarlijkse fiscale beleidsagenda naar een meerjarige fiscale kalender, waarin staat in welk jaar van een kabinetsperiode een maatregel van kracht moet worden, zou de planning inzichtelijker kunnen maken.

In moties heeft de Tweede Kamer de regering opgeroepen om afzonderlijke maatregelen zo veel mogelijk in afzonderlijke wetsvoorstellen op te nemen en fiscale wetgeving zo veel mogelijk gedurende het jaar te spreiden. Daar waar budgettaire samenhang is heeft het kabinet ervoor gekozen om separate wetsvoorstellen op hetzelfde moment in te dienen. Wetsvoorstellen met minder budgettaire gevolgen, zoals de Fiscale verzamelwetten, zijn op andere momenten ingediend. De staatssecretaris erkent dat de spreiding beter kan.

Bij de behandeling van het Belastingplan 2021 is opgemerkt dat het verstandig is om fiscale maatregelen al bij de formatie te voorzien van een toetsing op uitvoerbaarheid. Dat komt de kwaliteit van de besluitvorming ten goede. Meer inzicht in de uitvoeringsmogelijkheden maakt duidelijk tot welk moment aanpassingen in de voorgestelde wetgeving kunnen worden doorgevoerd om een goede uitvoering te borgen. Voor ingewikkelde maatregelen zal een eerste beoordeling van de uitvoerbaarheid op hoofdlijnen plaatsvinden. Een definitief oordeel is pas mogelijk als het wetsvoorstel vaststaat.

De staatssecretaris merkt op dat strenger beoordeeld moet worden of maatschappelijke problematiek wel binnen de fiscaliteit opgelost moet worden. Voor regelgeving met een niet-fiscaal of duaal doel kan wellicht beter een andere uitvoeringsorganisatie dan de Belastingdienst worden aangewezen.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 2021-0000031975 | 15-04-2021

Terug