Horen
zien
advies

Inloggen
en / nl

CAO

Valt uw organisatie onder een cao, dan zorgen wij voor de juiste verwerking van de cao-bepalingen in de salarisadministratie. Pensioen, toeslagen en onkostenvergoedingen? Ook die zaken nemen we voor onze rekening. De verplichte salarisverhogingen en overige wijzigingen worden automatisch door ons doorgevoerd zodat u hier geen omkijken naar heeft.