Horen
zien
advies

Inloggen
en / nl

Salarisadministratie

Heeft of neemt u medewerkers in dienst? Dan krijgt u te maken met cao’s, arbeidsrecht, sociale verzekeringen, salarisstroken, loonheffingen, pensioen en jaaropgaven. Maak het u gemakkelijk en laat ons het werk uit handen nemen. Wij kunnen de volledige salarisadministratie voor onze rekening nemen zodat u zo min mogelijk wordt gestoord bij uw dagelijkse werkzaamheden. We verzorgen de arbeidscontracten, salarissen en maken de salarisstroken en jaaropgaven. Ook de aanlevering naar bijvoorbeeld pensioeninstanties nemen wij voor onze rekening. Daarnaast bent u bij ons aan het juiste adres voor advisering op het gebied van personeel. Onze salarisadviseurs kunnen u van dienst zijn bij alle vragen die u heeft op het gebied van uw medewerkers.

Wilt u zelf de mutaties blijven doorvoeren en alleen door ons de controle en output laten verzorgen? Ook dat is mogelijk via ons Online salarissysteem.

Een of twee arbeidsovereenkomsten?

25-11-2021

De werkgever heeft de verplichting om het loon van een werknemer tijdens diens arbeidsongeschiktheid door te betalen. Deze loondoorbetalingsplicht duurt in beginsel maximaal 104 weken. Een werknemer, van wie de dienstbetrekking eindigt binnen dat tijdvak van 104 weken na het intreden van arbeidsongeschiktheid, krijgt ziekengeld uitgekeerd.

Een procedure voor de rechtbank had betrekking op de vraag of een werknemer een of twee arbeidsovereenkomsten had. De wet verbiedt niet dat een werkgever en een werknemer meerdere naast elkaar bestaande arbeidsovereenkomsten sluiten. Als uitgangspunt geldt dat niet van twee naast elkaar bestaande dienstbetrekkingen wordt uitgegaan als er geen wezenlijke verschillen in de afgesproken arbeid en de arbeidsvoorwaarden bestaan. Volgens de rechtbank is wel sprake van twee arbeidsovereenkomsten als partijen daaraan afzonderlijke, in de arbeidsovereenkomst uiteengezette, rechtsgevolgen hebben willen verbinden. Dat geldt ook als de werkzaamheden in beide dienstverbanden niet van elkaar verschillen.

In deze procedure ging het om een aanvulling op de bestaande arbeidsovereenkomst, waardoor de werknemer in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020 meer arbeid zou verrichten. De bestaande arbeidsovereenkomst gold voor onbepaalde tijd. Volgens de rechtbank betrof het een tijdelijke uitbreiding van uren. Hoewel de werknemer arbeidsongeschikt was aan het einde van de aanvullende periode en de arbeidsongeschiktheid nog geen 104 weken had geduurd, had de werknemer geen recht op ziekengeld. Er was geen sprake van het einde van een zelfstandige arbeidsovereenkomst.

Bron: Rechtbank Gelderland | jurisprudentie | ECLINLRBGEL20215598, ARN 20/5536 | 19-10-2021

Terug