Horen
zien
advies

Inloggen
en / nl

Salarisadministratie

Heeft of neemt u medewerkers in dienst? Dan krijgt u te maken met cao’s, arbeidsrecht, sociale verzekeringen, salarisstroken, loonheffingen, pensioen en jaaropgaven. Maak het u gemakkelijk en laat ons het werk uit handen nemen. Wij kunnen de volledige salarisadministratie voor onze rekening nemen zodat u zo min mogelijk wordt gestoord bij uw dagelijkse werkzaamheden. We verzorgen de arbeidscontracten, salarissen en maken de salarisstroken en jaaropgaven. Ook de aanlevering naar bijvoorbeeld pensioeninstanties nemen wij voor onze rekening. Daarnaast bent u bij ons aan het juiste adres voor advisering op het gebied van personeel. Onze salarisadviseurs kunnen u van dienst zijn bij alle vragen die u heeft op het gebied van uw medewerkers.

Wilt u zelf de mutaties blijven doorvoeren en alleen door ons de controle en output laten verzorgen? Ook dat is mogelijk via ons Online salarissysteem.

Pensioenuitvoerder besluit uitvoeringsovereenkomst op te zeggen

25-11-2021

De Wet op de Ondernemingsraad (OR) bepaalt, dat een ondernemer de instemming van de OR nodig heeft voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst. Hieronder worden ook verstaan regelingen  in een uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst.

De vraag in een procedure was of de OR een instemmingsrecht heeft als de pensioenuitvoerder de uitvoeringsovereenkomst opzegt. Niet in geschil was dat de OR dat recht heeft als de werkgever de uitvoeringsovereenkomst wil opzeggen.

Volgens de rechtbank is het besluit van de pensioenuitvoerder om de uitvoeringsovereenkomst op te zeggen geen besluit van de werkgever of een aan de werkgever toe te rekenen besluit. De opzegging is een eenzijdige rechtshandeling van de pensioenuitvoerder, waarvoor de instemming of medewerking van de werkgever niet is vereist. Evenmin is sprake van een aan de werkgever toerekenbaar besluit, zoals de OR betoogde. Toerekening van het besluit van de pensioenuitvoerder aan de werkgever zou kunnen als het besluit direct en in vergaande mate ingrijpt in de onderneming van de werkgever. De werkgever was niet betrokken bij het besluit om de uitvoeringsovereenkomst op te zeggen en er was geen zeggenschapsrelatie tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder. Een dergelijke relatie is een voorwaarde voor het toerekenen van besluiten van het ene orgaan aan het andere.

De OR heeft geen instemmingsrecht met betrekking tot het besluit van de pensioenuitvoerder om de uitvoeringsovereenkomst op te zeggen.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBNHO20219536, 9360278 AO VERZ 21-78 | 25-10-2021

Terug