·

Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2023 gepubliceerd.

 Omschrijving  Percentage of bedrag
 AOW  17,90%
 Anw  0,10%
 Maximum premieloon  € 66.956
 Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie

 idem, hoge premie

 2,64%

 7,64%

 Uitvoeringsfonds voor de overheid  0,68%
 Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie

 idem, lage premie

 7,11%

 5,82%

 Opslag kinderopvang  0,50%
 Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector   Grootwinkelbedrijf  € 6.922.501
Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid| besluit| nr. 2022-0000231651, Staatscourant 2022, Nr. 32328| 30-11-2022