Horen
zien
advies

Inloggen
en / nl

Administratie

Administratie moet betrouwbaar zijn. U wilt immers een helder en juist overzicht van de kosten en opbrengsten van uw bedrijf. Vlieger regelt dit. Of dat nu op uw locatie is of op ons kantoor. We verwerken periodiek alle originele of door u digitaal aangeleverde documenten. Doet u zelf uw administratie, dan kunnen we desgewenst ook uw administratie controleren. Maar we zijn er ook voor advies. Zo kunnen we u helpen inzicht te krijgen in hoe uw bedrijf er financieel voor staat.